5 schimbări pe care le poți face astăzi ca antreprenor pentru a te asigura că vei recupera mai ușor datoriile de la clienții rău-platnici

5 schimbări pe care le poți face astăzi ca antreprenor pentru a te asigura că vei recupera mai ușor datoriile de la clienții rău-platnici.

Recuperarea sumelor de bani de la rău-platnici reprezintă o problemă cu care ne întâlnim deseori în practica noastră. Clienții care ajung la noi cu spețe de această natură sunt de obicei antreprenori cu afaceri în domeniul prestărilor de servicii sau livrării de bunuri, care sunt nevoiți conform specificului activității lor să livreze bunurile/serviciile beneficiarilor cu care intră în relații comerciale înainte de a încasa prețul total al bunurilor/serviciilor respective.

Așadar, problemele apar, de cele mai multe ori, în situația în care prestatorul de servicii își îndeplinește obligațiile contractuale în mod corect și mai are de încasat tranșa finală din prețul contractului, moment în care beneficiarul care a primit bunurile sau căruia i-au fost furnizate serviciile refuză să efectueze plata invocând tot felul de motive, care mai de care mai inventive, scopul final fiind acela de a face o economie nejustificată, pe care prestatorul riscă să o suporte din propriul buzunar.

Refuzul de a achita ultima tranșă din preț după ce obiectul contractului a fost dus la bun sfârșit de către prestatorul de servicii poate da naștere unor situații neplăcute pentru antreprenorii de bună-credință, aceștia fiind puși în situația de a-și achita proprii furnizori, angajații și alte cheltuieli logistice, în ciuda faptului că beneficiarul produselor/serviciilor nu a plătit prețul convenit.

În asemenea situații, antreprenorii sunt nevoiți să se adreseze instanțelor de judecată pentru a-și recupera prejudiciile, procesele astfel intentate riscând să se întindă pe mai mulți ani și să genereze costuri suplimentare însemnate.

Pentru a te asigura că vei recupera cât mai repede datoriile de la clienții rău plătitori, îți propunem să implementezi următoarele 5 reguli în afacerea ta:

1. Întocmește contracte în formă scrisă cu toți clienții tăi.

În contract să inserezi articole clare referitoare la obiect, preț, modalitatea de plată, recepția bunurilor/serviciilor și penalitățile de întârziere pentru depășirea scadenței de plată.

2. Asigură-te că obții contractele semnate.

Nu începe să prestezi nicio activitate pentru clienții tăi până nu ai obținut semnăturile acestora pe contracte.

3. Nu presta servicii suplimentare celor prevăzute în obiectul contractelor semnate.

Înainte de a presta orice serviciu suplimentar, asigura-te că beneficiarii au semnat actele adiționale sau anexe în care sunt menționate serviciile respective.

4. Întocmește procese verbale de recepție pentru toate serviciile prestate sau bunurile livrate.

Asigură-te de fiecare dată că acestea au fost semnate de beneficiar.

5. Obține semnătura clienților tăi pe fiecare factură emisă pentru serviciile prestate sau bunurile livrate.

În cazul în care ai obținut semnătura clientului pe procesul verbal de predare-primire, poți obține doar confirmarea în scris (pe mail) a recepției facturii fiscale.

Implementarea unor proceduri de lucru care să includă cele 5 elemente enumerate mai sus te va ajuta să recuperezi cu ușurință datoriile de la clienții rău-platnici.

Și, de ce nu, îi poate avea efect descurajant pentru eventualii clienți rău-platnici cu care vei intra în relații comerciale. Aceștia vor înțelege de la bun început că ai fost diligent cu ocazia dezvoltării afacerii tale și că nu ești dispus să suporți pierderi sau să acorzi reduceri nejustificate de preț, dând astfel dovadă de seriozitate și de prețuire pentru businessul tău.


5 lucruri de avut în vedere când închiriezi un imobil

În momentul în care te pregătești să închei un contract de locațiune/închiriere, fie ca viitor chiriaș sau proprietar, este esențial să parcurgi anumite etape cheie pentru a asigura o relație contractuală corectă și fără probleme ulterioare. În acest articol, vom explora în detaliu fiecare dintre aceste aspecte pentru a vă ajuta să vă descurcați cu succes în procesul de închiriere a unui imobil sau spațiu.

1. Să închei un contract de locațiune/închiriere.

Fie că ești viitor chiriaș/locatar, fie că ești proprietar/locator și vrei să dai în chirie un imobil sau vrei să închiriezi un spațiu/locuință, un contract de locațiune/închiriere te-ar putea scăpa de multe bătăi de cap.

Contractul asigură un cadru legal și stabilește drepturi și obligații pentru ambele părți, astfel încât să existe previzibilitate și egalitate între părți pe toată durata relației contractuale.

Totodată prin contract poți introduce clauze cu privire la durata contractului de închiriere, prețul chiriei lunare, plăți în avans și eventuale garanții, cine suportă costurile cu utilitățile și reparațiile imobilului, când și cum are voie proprietarul să aibă acces în imobil, termene și modalități de plată, penalități pentru neplata la timp a chiriei/pentru nepredarea în termenul convenit a imobilului de către proprietar, terminarea contractului etc.

Atenție! Contractul de închiriere a unui imobil înregistrat la organele fiscale competente constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege, precum și pentru evacuarea chiriașului.

Cu alte cuvinte, dacă ești proprietar și înregistrezi la organul fiscal contractul de închiriere, iar chiriașul nu achită chiria în termenul convenit sau nu evacuează imobilul la încetarea contractului, îl poți executa silit în baza contractului de închiriere, fără să mai parcurgi procedura în fața instanțelor judecătorești.

Astfel, îți poți recupera banii aferenți chiriei restante și poți evacua chiriașul din imobil într-o perioadă scurtă de timp și cu un cost mai redus.

2. Să semnezi un proces-verbal de predare/primire a spațiului pe care urmează să-l închiriezi.

În cadrul procesului-verbal de predare/primire a spațiului, atât proprietarul, cât și chiriașul vor constata starea în care se află imobilul la momentul închirierii sale.

Astfel, se pot constata aspecte cu privire la starea bunurilor care se află în imobil, a spațiului și camerelor și se pot efectua și eventuale fotografii asupra imobilului care să fie anexate procesului-verbal.

Acest proces verbal este foarte util pentru ambele părți pentru a se evita eventuale discuții/reclamații ulterioare cu privire la starea imobilului, camerelor și bunurilor înainte și după închirierea imobilului.

Astfel, se pot constata eventuale reparații necesare asupra spațiului/bunurilor, precum și eventuala uzură intervenită asupra unor bunuri pe perioada închirierii.

3. Să verifici actele de proprietate ale persoanei/societății de la care închiriezi imobilul.

Acest aspect este relevant atunci când urmează să devii chiriaș. Astfel, verificarea documentelor de proprietate ale proprietarului (titlu de proprietate, extras de carte funciară etc.) este importantă pentru a te asigura că acesta deține imobilul pe care urmează să îl dea în chirie, că imobilul se poate închiria, poți vedea dacă proprietarul are un litigiu cu privire la acel imobil, dacă imobilul este grevat cu diverse ipoteci/sarcini, dacă proprietarul este unicul proprietar sau deține imobilul în coproprietate.

4. Să verifici lista de întreținere, precum și ultimele facturi achitate ale furnizorilor de utilități.

De asemenea, dacă ești chiriaș este bine să verifici dacă apartamentul în care urmează să te muți are achitate toate datoriile cu privire la utilități și întreținere pentru a evita eventualele situații neplăcute în care ești debranșat de la anumiți furnizori de utilități. Totodată, această verificare te poate ajuta să îți formezi o idee obiectivă cu privire la costurile reale cu întreținere și utilități pe care urmează să le suporți. Cu ocazia semnării contractului și predării imobilului în folosință este util să faci fotografii cu indexul contoarelor pentru utilități pe care să le atașezi procesului verbal de predare-primire.

5. Să stabilești încheierea unei polițe de asigurare a chiriașului față de proprietar.

Indiferent că ești proprietar sau chiriaș, încheierea unei polițe de asigurare te poate scăpa de eventuale costuri cu reparația/înlocuirea spațiului/bunurilor din imobil.

Polița de asigurare a chiriașului față de proprietar este utilă în cazul în care acesta provoacă anumite prejudicii proprietarului, urmând ca societatea de asigurare să asigure costul acestora. Totodată, aceasta este utilă și proprietarului, oferindu-i acestuia o siguranță în plus că imobilul nu va prezenta prea multe stricăciuni la finalul contractului de închiriere.