Ne bucurăm să împărtășim cu voi faptul că echipa AAD Lawyers a obținut o soluție definitivă prin care constructorul este îndreptățit la încasarea unei sume de peste 1,5 milioane de lei, din care aproape jumătate reprezintă penalitățile de întârziere.

În continuarea demersurilor întreprinse pentru clientul nostru Recon și Doje SRL, o importantă societate de construcții din București, în ceea ce privește încasarea despăgubirilor ce i se cuvin pentru prejudiciile cauzate acestuia de UAT Vrancea prin derularea defectuoasă, din vina achizitorului, a unui contract de lucrări publice – ne bucurăm să împărtășim cu voi faptul că echipa AAD Lawyers a obținut o soluție definitivă prin care constructorul este îndreptățit la încasarea unei sume de peste 1,5 milioane de lei, din care aproape jumătate reprezintă penalitățile de întârziere în cuantumul dobânzii legale pe care CJ Vrancea va trebui să le achite pentru cei 8 ani care s-au scurs de când au apărut litigiile dintre părți. Pe de altă parte, o importantă pondere din despăgubirea câștigată este dată de beneficiul nerealizat (profitul) de care a fost lipsit antreprenorul prin imposibilitatea de a duce la bun sfârșit lucrarea, ca urmare a piedicilor în execuție ce cad în responsabilitatea entității contractante.

Este de menționat că am fost alături de acest client încă de la debutul diferendului cu autoritatea locală și l-am îndrumat cu sfaturi strategice, personalizate, în scopul maximizării șanselor de a fi despăgubit integral pentru prejudiciile suferite în urma eșuării proiectului de investiții, din culpa achizitorului.

Soluția Curții de Apel Galați vine să confirme faptul că autoritățile publice ar trebui să dea dovadă de mai mult respect, asumarea responsabilității și conduită bazată pe echilibru și echitate – în relația cu contractanții societăți private.

De asemenea, considerăm că perserverența și pregătirea temeinică a argumentațiilor juridice reprezintă unele din punctele cheie pe care antreprenorii ar trebui să le urmărească în relația cu avocatul ales să le reprezinte interesele și avem încredere că experiența și reușitele echipei AAD Lawyers ne recomandă ca un partener puternic în sprijinul societăților de profil, aflate în căutare de soluții juridice care să le aducă satisfacții.