Pașii pe care trebuie să îi urmeze angajatorul în vederea constătării și sancționării abaterilor disciplinare săvârșite de salariați. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (în continuare Codul muncii) definește abaterea disciplinară ca fiind o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta…

© 2015 AAD - LAWYERS | NOOC Studio

logo-footer