Recuperarea sumelor de bani reprezentând obligații de plată a cotelor din cheltuielile comune datorate asociațiilor de proprietari prin procedura ordonanței de plată.

Articole aplicabile: art. 1013 și urm. din Codul de procedură civilă (Cod Pr. Civ.)

Procedura simplificată a ordonanței de plată a fost integrată în Codul de procedură civilă odată cu intrarea în vigoare a noii reglementări procesual civile prin Legea nr. 134/2010, la data de 15.02.2013, la aceeași dată fiind abrogată OUG nr. 119/2007 privind ordonanța de plată.
Se remarcă faptul că posibilitatea recuperării sumelor reprezentând obligații de plată a cotelor din cheltuielile comune datorate asociațiilor de proprietari nu este menționată expres în art. 1013 Cod Pr. Civ., intitulat generic “Domeniu de aplicare”, motiv pentru care numeroase litigii ce au acest obiect ajung să fie judecată conform procedurii de drept comun.

La o privire mai atentă însă, se remarcă faptul că procedura simplificată a ordonanței de plată poate fi folosită în vederea recuperării acestor tipuri de creanțe. Acestă concluzie se desprinde din interpretarea dispozițiilor art. 1021 alin. 4 Cod Pr. Civ, intitulat “Emiterea Ordonanței” care are următorul conținut:

În cazul creanţelor reprezentând obligaţii de plată a cotelor din cheltuielile comune faţă de asociaţiile de proprietari, precum şi a cheltuielilor de întreţinere ce revin persoanelor fizice corespunzător suprafeţelor locative pe care le folosesc ca locuinţe, instanţa, la cererea debitorului, va putea, prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), să dispună stabilirea unui termen de plată mai mare ori eşalonarea plăţii, ţinând seama de motivele temeinice invocate de debitor în ceea ce priveşte posibilităţile efective de plată.

Prin urmare, din moment ce legiuitorul se referă expres la aceste sume chiar în articolul privind emiterea ordonanței de plată, concluzia care se desprinde este că aceastea intră, incontestabil, în domeniul de aplicare al procedurii speciale, acesta nefiind redus exclusiv la creantele având temei contractual, așa cum ar putea lăsa să se creadă – la o primă vedere – textul art. 1013 alin. (1) Cod Pr. Civ.
Aceasta este și opinia doamnei prof. univ. dr. Mihaela Tăbârcă, care – într-o lucrare de specialitate[1] – afirmă următoarele:

Față de prevederile art. 1021 alin. (4) C. proc. Civ., rezultă că procedura ordonanței de plată poate fi folosită și pentru realizarea creanțelor reprezentând obligații de plată a cotelor din cheltuielile comune față de asociațiile de propeietari, precum și a cheltuielilor ce revin persoanelor fizice corespunzător suprafețelor locative pe care le folosesc ca locuințe.

Așadar, recuperarea acestor sume de bani prin procedura ordonanței de plată este recomandabilă, cu mențiunea că legiuitorul a instituit o procedură prealabilă obligatorie, iar neîndeplinirea acesteia poate duce la respingerea cererii de emitere a ordonanței de plată. Procedura prealabilă constă în adresarea unei somații debitorilor, cu respectarea unor condiții de formă impunse prin art. 1014 Cod. Pr. Civ.

________________________________________
[1] Mihaela Tăbârcă – Drept procesual Civil. Volumul II – Ed.Universul Juridic, 2013, pag. 291.