Ce sunt căsătoriile transfrontaliere? Sunt acestea acceptate?

Căsătoriile transfrontaliere sunt căsătorii care implică țări diferite din U.E. – de exemplu, vă puteți căsători cu o persoană de altă naționalitate sau vă puteți căsători într-o țară din U.E. care nu este țara dumneavoastră de origine.
Căsătoria civilă transfrontalieră este posibilă și recunoscută în majoritatea țărilor din lume, în baza legislației și sub rezerva parcurgerii unor proceduri în fața autorităților locale.

Care este legea aplicabilă unei căsătorii transfrontaliere?

Potrivit reglementărilor internaționale și naționale în materie – Regulamentul U.E. 2016/1103 din 24 iunie 2016 și Codul Civil român – acestea prevăd că soții sau viitorii soți pot conveni să desemneze sau să schimbe legea aplicabilă regimului lor matrimonial, cu condiția ca legea respectivă să fie una dintre următoarele:

  • legea statului în care soții sau viitorii soți sau unul dintre ei își au (are) reședința obișnuită în momentul încheierii acordului;
  • legea unui stat a cărui cetățenie este deținută de către oricare dintre soți sau viitorii soți în momentul încheierii acordului.

Recunoașterea și înregistrarea căsătoriei

Dacă vă căsătoriți într-o țară din UE care nu este țara dumneavoastră de origine, este posibil să vă doriți recunoașterea și înregistrarea căsătoriei și în țara dumneavoastră de origine pentru a putea să beneficiați de drepturile conferite de legislația națională (de exemplu, în ceea ce privește moștenirea sau alocațiile familiale).

În principiu, căsătoria dumneavoastră încheiată într-o țară din UE va fi recunoscută în toate celelalte țări din UE. (Fac excepție căsătoriile între persoane de același sex).

Recunoașterea căsătoriei în țara UE de origine va implica, în mod normal, înregistrarea căsătoriei dumneavoastră în registrul civil sau în registrul de evidență a populației din țara dumneavoastră de origine.