Av. Diana Petcu

  1. Să închei un contract de locațiune/închiriere.

Fie că ești viitor chiriaș/locatar, fie că ești proprietar/locator și vrei să dai în chirie un imobil sau vrei să închiriezi un spațiu/locuință, un contract de locațiune/închiriere te-ar putea scăpa de multe bătăi de cap.

Contractul asigură un cadru legal și stabilește drepturi și obligații pentru ambele părți, astfel încât să existe previzibilitate și egalitate între părți pe toată durata relației contractuale.

Totodată prin contract poți introduce clauze cu privire la durata contractului de închiriere, prețul chiriei lunare, plăți în avans și eventuale garanții, cine suportă costurile cu utilitățile și reparațiile imobilului, când și cum are voie proprietarul să aibă acces în imobil, termene și modalități de plată, penalități pentru neplata la timp a chiriei/pentru nepredarea în termenul convenit a imobilului de către proprietar, terminarea contractului etc.

Atenție! Contractul de închiriere a unui imobil înregistrat la organele fiscale competente constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege, precum și pentru evacuarea chiriașului.

Cu alte cuvinte, dacă ești proprietar și înregistrezi la organul fiscal contractul de închiriere, iar chiriașul nu achită chiria în termenul convenit sau nu evacuează imobilul la încetarea contractului, îl poți executa silit în baza contractului de închiriere, fără să mai parcurgi procedura în fața instanțelor judecătorești.

Astfel, îți poți recupera banii aferenți chiriei restante și poți evacua chiriașul din imobil într-o perioadă scurtă de timp și cu un cost mai redus.

  1. Să semnezi un proces-verbal de predare/primire a spațiului pe care urmează să-l închiriezi.

În cadrul procesului-verbal de predare/primire a spațiului, atât proprietarul, cât și chiriașul vor constata starea în care se află imobilul la momentul închirierii sale.

Astfel, se pot constata aspecte cu privire la starea bunurilor care se află în imobil, a spațiului și camerelor și se pot efectua și eventuale fotografii asupra imobilului care să fie anexate procesului-verbal.

Acest proces verbal este foarte util pentru ambele părți pentru a se evita eventuale discuții/reclamații ulterioare cu privire la starea imobilului, camerelor și bunurilor înainte și după închirierea imobilului.

Astfel, se pot constata eventuale reparații necesare asupra spațiului/bunurilor, precum și eventuala uzură intervenită asupra unor bunuri pe perioada închirierii.

  1. Să verifici actele de proprietate ale persoanei/societății de la care închiriezi imobilul.

Acest aspect este relevant atunci când urmează să devii chiriaș. Astfel, verificarea documentelor de proprietate ale proprietarului (titlu de proprietate, extras de carte funciară etc.) este importantă pentru a te asigura că acesta deține imobilul pe care urmează să îl dea în chirie, că imobilul se poate închiria, poți vedea dacă proprietarul are un litigiu cu privire la acel imobil, dacă imobilul este grevat cu diverse ipoteci/sarcini, dacă proprietarul este unicul proprietar sau deține imobilul în coproprietate.

  1. Să verifici lista de întreținere, precum și ultimele facturi achitate ale furnizorilor de utilități.

De asemenea, dacă ești chiriaș este bine să verifici dacă apartamentul în care urmează să te muți are achitate toate datoriile cu privire la utilități și întreținere pentru a evita eventualele situații neplăcute în care ești debranșat de la anumiți furnizori de utilități. Totodată, această verificare te poate ajuta să îți formezi o idee obiectivă cu privire la costurile reale cu întreținere și utilități pe care urmează să le suporți. Cu ocazia semnării contractului și predării imobilului în folosință este util să faci fotografii cu indexul contoarelor pentru utilități pe care să le atașezi procesului verbal de predare-primire.

  1. Să stabilești încheierea unei polițe de asigurare a chiriașului față de proprietar.

Indiferent că ești proprietar sau chiriaș, încheierea unei polițe de asigurare te poate scăpa de eventuale costuri cu reparația/înlocuirea spațiului/bunurilor din imobil.

Polița de asigurare a chiriașului față de proprietar este utilă în cazul în care acesta provoacă anumite prejudicii proprietarului, urmând ca societatea de asigurare să asigure costul acestora. Totodată, aceasta este utilă și proprietarului, oferindu-i acestuia o siguranță în plus că imobilul nu va prezenta prea multe stricăciuni la finalul contractului de închiriere.