Ce este de făcut în situația în care aveți de recuperat o sumă importantă de bani de la un debitor, însă în cursul executării silite acesta încheie diverse tranzacții (vânzări, restituiri de împrumuturi sau alte operațiuni juridice realizate pro causa) cu alte societăți afiliate, în scopul de a-și diminua activele și de a eluda plata datoriei?

Vă povestim în cele ce urmează modalitatea concretă în care echipa AAD Lawyers a ajutat un client ce activează în domeniul producției de mobilier la comandă să își recupereze un important prejudiciu de la o clinică stomatologică din București, care nu a binevoit să îi mai achite ultima tranșă din mobilierul contractat, deși recepționase fără obiecțiuni întreaga lucrare.

Primul pas: Obținerea unui titlu executoriu

În concret, primul pas a fost obținerea unui titlu executoriu, sens în care am acordat asistență juridică clientului în etapa obținerii unei hotărâri judecătorești definitive, prin care debitoarea – clinica stomatologică a fost obligată de instanță să îi achite societății păgubite sumele de bani (debit principal și penalități de întârziere) la care creditorul era îndreptățit.

Pasul doi: Executarea silită

Apoi am investit un executor judecătoresc cu cererea de executare silită a clinicii rău-platnice, însă aceasta din urmă, în loc să procedeze la plata sumelor datorate, a înțeles să întreprindă tot felul de operațiuni juridice îndoielnice, menite să-i golească patrimoniul, astfel încât creditorul să nu mai aibă ce să execute. Astfel, clinica a vândut echipamente stomatologice scumpe către o altă societate afiliată, iar încasarea prețului nu a mai avut loc niciodată, fiind inventată o presupusă restituire a unui împrumut ce îi fusese acordat de asociat/administrator, respectiv persoana fizică din spatele acestor “mașinațiuni”, care a pus la cale toate aceste operațiuni, pentru a se sustrage aplicării legii.

Pasul trei: Anularea actelor frauduloase

Confruntați cu această situație, am gândit împreună cu echipa AAD Lawyers o acțiune în instanță prin care am solicitat în principal, anularea pentru cauză ilicită (în baza dispozițiilor art. 1235-1238 Cod Civil) a contractelor translative de proprietate încheiate de debitoare în frauda creditoarei, iar în subsidiar am solicitat, pe calea acțiunii pauliene/revocatorii (prevăzute de art. 1562 și urm. Cod Civil) ca instanța să constate inopozabilitatea actelor juridice încheiate de clinică cu persoanele afiliate, cu obligarea corelativă a terților implicați să despăgubească creditoarea pentru prejudiciul creat.

Această strategie a condus la impulsionarea debitoarei în sensul semnării unei tranzacții, litigiul fiind ulterior finalizat prin înțelegerea părților. Astfel, creditoarea a beneficiat de o soluție rapidă și eficientă de încasare a creanței sale, fiind mulțumită de rezultat.

Este de menționat faptul că debitul principal de la care a pornit conflictul se situa undeva în jurul sumei de 9.000 lei, iar în urma tranzacției s-a ajuns la recuperarea unei sume de 100.000 lei (inclusiv penalități de întârziere).

Așadar, suntem alături de clienții noștri inclusiv în situațiile care, la prima vedere, ar părea “fără ieșire” sau dificil de gestionat. Venim cu soluții practice, tactice, concrete, menite să asigure o abordare pe mai multe planuri a problemelor juridice cu care se confruntă clienții noștri și reușim să dovedim că perseverența și cunoștințele juridice temeinice ne recomandă pentru apărarea cu succes a intereselor acestora.