În general, orice alegere pe care o facem este subiectivă și are la bază elemente subconștiente ce țin de experiența de viață a fiecăruia. Atunci când suntem puși în fața unei alegeri care ne poate influența mai mult sau mai puțin viitorul apropiat și în special atunci când urmează să încredințăm unei anumite persoane sarcina de a descurca ițele unei probleme care ne vizează personal, este important să identificăm niște criterii simple pe baza cărora să decidem cui vom încredința rezolvarea problemelor noastre.
În ceea ce privește aspectele juridice, probabil că fiecare dintre noi a avut la moment dat nevoie de sfaturi sau de îndrumare într-o anumită problemă și a fost pus în fața situației de a apela la un avocat. Din experiența noastră în lucrul cu clienții, oamenii ajung să încredințeze problemele lor juridice unei persoane care le inspiră încredere. Însă criteriile pe baza cărora oamenii decid dacă un avocat prezintă sau nu încredere sunt subiective și țin de sistemul propriu de valori al fiecăruia.
Spre exemplu, nu de puține ori am observat că oamenii pun foarte mult accent pe relația pe care aceștia o au cu persoana care le-a recomandat respectivul avocat – mecanismul fiind unul foarte simplu: dacă cel care vi l-a recomandat este o persoană în care aveți încredere, atunci tindeți să acordați cu ușurință încredere și avocatului care v-a fost recomandat. La rândul nostru, considerăm că acest criteriu al încrederii este unul foarte important, sens în care vă sfătuim ca, în plus față de relația apropiată cu persoana la care apelați pentru a vă recomanda un avocat, să vă interesați și în ce problemă i-a acordat acel avocat consultanță juridică și care a fost rezultatul concret al colaborării.
Atunci când o persoană ajunge față în față la o primă întrevedere cu un avocat, de cele mai multe ori lucrurile decurg în sensul prezentării speței de către potențialul client, după care urmează etapa în care avocatul își exprimă părerea despre caz și, eventual, propune clientului o viitoare colaborare. Pentru a decide dacă acceptă sau nu această colaborare, tendința firească a clientului este să cântărească cu preponderență oferta financiară propusă de avocat, fiind înclinat să o accepte dacă prețul serviciilor avocațiale propuse este considerat de către acesta din urmă rezonabil. În ceea ce ne privește, considerăm că dimensiunea financiară a relației avocat-client reprezintă un element cheie al colaborării, însă recomandăm persoanelor aflate în fața unei astfel de situații să aibă în vedere și următoarele aspecte deopotrivă importante și aflate în strânsă legătură cu propunerea financiară:
– În primul rând, este important să observați dacă avocatul vă ascultă în timp ce redați situația de fapt specifică speței cu care vă consultați, dacă își notează aspectele relevante ale descrierii dumneavoastră și dacă vă adresează întrebări suplimentare menite să aducă o mai mare claritate situației expuse. În acest fel vă puteți asigura cu o certitudine destul de mare dacă profesionistul cu care discutați este interesat în mod real de problema dumneavoastră;
– În al doilea rând, încercați să surprindeți dacă pronosticul prezentat de avocat se bazează sau nu și pe niște argumente juridice. Nu este nevoie să cunoașteți legi sau să aveți alte cunoștințe de specialitate, fiind suficient să identificați dacă vă sunt sau nu prezentate și teze/raționamente logice în susținerea celor afirmate de interlocutorul dumneavoastră. În acest fel vă veți asigura că discutați cu o persoană care deține mijloacele necesare abordării problemei dumneavoastră și, în același timp, că există premisele ca această persoană să vă obțină o soluție favorabilă situației cu care vă confruntați;
– Nu în ultimul rând, este important să analizați dacă avocatul cu care discutați este o persoană punctuală, dacă limbajul cu care vi se adresează este adecvat și dacă abordarea sa este una deschisă, axată pe soluționarea problemei – și nu pe problemă în sine. Aceste elemente vă vor da siguranța că intrați într-o colaborare onestă, transparentă și că veți fi tratați cu respect pe parcursul acelei colaborări;
O altă tendință în topul criteriilor în funcție de care care oamenii aleg să lucreze cu un anumit avocat este dat de renumele acestuia. În acest sens, aspecte precum deținerea în trecut de către actualul avocat a unei funcții de conducere într-o instituție de stat cu atribuții în domeniul justiției înclină covârșitor balanța opțiunii clienților, accepțiunea generală fiind aceea că o persoană care a îndeplinit o anumită funcție este mult mai competentă să le rezolve problema decât o persoană care a avut exclusiv calitatea de avocat. De asemenea, dacă persoana respectivă are și o vârstă înaintată, aceasta este considerată de cele mai multe ori ca o marcă a unei vaste experiențe profesionale. Din perspectiva noastră, aceste mecanisme sunt de înțeles, având în vedere istoria contemporană a Statului Român și tranziția anevoioasă de la comunism la capitalism. Considerăm că, în plus față de analizarea acestor trăsături ale unui avocat, pentru a vă asigura că ele denotă și o competență profesională deosebită și relevantă pentru profesia juridică, este util să obțineți și informații concrete despre activitatea pe care respectivul avocat a desfășurat-o în domeniul dreptului și să nu pierdeți din vedere criteriile prezentate în paragraful anterior, de la care nu ar trebui să facă rabat nicio persoană, indiferent de renumele sau reputația acesteia :).

Începând de astăzi, echipa AAD Lawyers a demarat o nouă secțiune de articole pe site, intitulată „Off the record”. Prin aceasta, ne propunem să ne adresăm publicului într-o manieră deschisă și familiară, abordând și teme cu mai puțină specificitate juridică, menite să trateze subiecte conexe activității avocațiale. Dacă vă doriți să scriem despre o anumită temă de interes pentru dumneavoastră, așteptăm sugestii în comentariile postului facebook.
foto credit: clientattraction.com

© 2015 AAD - LAWYERS | NOOC Studio

logo-footer